Natuurlijk opgroeien

Jonge kinderen hebben veiligheid en structuur nodig. En die bieden wij. Daarnaast zijn er ook elementen waar wij accent op leggen en waarin wij ons van veel andere kinderdagverblijven onderscheiden.

Gezond eten

Wij gaan voor goede voeding. We bieden de kinderen keuze uit meerdere soorten gezond beleg. Qua zoetigheid hebben we wel vruchtenhagel op tafel staan, maar verder niet. Dit doen we niet omdat we fanatiek tegen suiker zijn, maar wel omdat we de kinderen willen leren dat je er ook goed zonder kunt. En dat niet (over)zoet eten ook steeds lekkerder gaat smaken!

Veel naar buiten

Wij gaan ook voor veel buitenlucht. We trekken er regelmatig op uit. Dat kan zijn: naar het Noorderplantsoen,de kinderboerderij in Vinkhuizen, een bezoekje aan de glasbak vlakbij, spelen op het dakterras.

Lutje Potje… buiten slapen

Als u dat wilt, dan kan uw baby buiten slapen in een speciaal daarvoor bestemd minihuisje. Lekker warm genoeg ingepakt natuurlijk. Dit is een gezonde (oud-Groningse) gewoonte en het huisje heet dan ook een ‘Lutje Potje’. Kinderen krijgen er meer weerstand van en slapen ‘s nachts vaak beter door. De moeite van het proberen waard!

Natuur leren kennen

We willen kinderen graag leren dat hun eten niet in de supermarkt groeit, maar op een akker of in een kas. We kweken met de kinderen tomaten, aardbeien en worteltjes. Gewoon in de vensterbank en op het dakterras. Zo leren ze spelenderwijs wat de aarde te bieden heeft als je er goed mee omgaat.

Goed speelgoed

Wij hebben vooral speelgoed in huis dat kinderen uitnodigt hun eigen fantasie te gebruiken. Passief speelgoed is actief spel. Voor baby’s is er veel zacht speelgoed met verschillende texturen aanwezig. Dat is positief voor sensomotorische ontwikkeling – tastzin, voelen, bewegen. Ook het speelgoed voor peuters is ontwikkelingsgericht: precies goed voor creatieve en ontdekkende kinderen.

Observaties

Het spelenderwijs leren is een uitgangspunt van Habibi. Wij zijn van mening dat een kind zich op deze manier het best ontwikkeld. Er wordt geen kindvolgsysteem gehanteerd en we nemen ook geen toetsen af. Wij doen dit om stigmatisering van een jong kind te voorkomen en omdat een kind nog volop in ontwikkeling is, dit in zijn/ haar eigen tempo. Wij willen een open en onbevangen blik houden op deze ontwikkeling en ons niet door een kindvolgsysteem laten beperken. Door op deze manier met kinderen om te gaan, houden wij meer tijd over om aandacht te geven aan de kinderen. Ook vind Habibi het belangrijk dat er op de basisschool met een onbevangen blik naar het kind gekeken kan worden. Wel observeren wij de kinderen, dit is een constant doorlopend proces. Door kinderen te observeren krijgt de pedagogisch medewerkster informatie over hoe het kind zich voelt in de groep. Zij kan hier dan op inspelen, bijvoorbeeld door een kind meer bij de groep te betrekken, positieve aandacht te geven en/of door begeleid spel. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn zich hier dagelijks van bewust en het is volledig geïntegreerd in hun werk. Minimaal eenmaal per jaar worden de ouders en/of verzorgers uitgenodigd voor een 10 minutengesprek.