Hier volgen in het kort al onze regels. Ze staan veel uitgebreider in onze algemene voorwaarden (PDF).

Toelating en inschrijving

Leeftijden

Habibi is er voor kinderen van zes weken tot vier jaar oud. Verlenging van de opvang met enkele weken is bespreekbaar.

Extra zorg nodig?

Wij kunnen kinderen plaatsen die extra zorg of aandacht nodig hebben. De directie van Habibi beslist uiteindelijk over wat voor Habibi mogelijk en verantwoord is; we doen dit op basis van een uitgebreid gesprek met u en eventuele deskundigen.

Aantal uren per week

Minimum aantal uren waarvoor u uw kind kunt opgeven: 2 keer 5 uur per week.

Betaling

U betaalt het aantal uren dat u gereserveerd heeft.

Openingstijden

Zie openingstijden.

Zieke kinderen

Houd uw kind thuis bij koorts (38.5 over hoger), diarree of overgeven. Overleg bij twijfel met de groepsleiding.

Als uw kind ziek wordt terwijl het bij ons verblijft, zal de leidster u bellen en vragen uw kind op te komen halen.

Het kind is weer welkom op het kinderdagverblijf als hij/zij volledig genezen is en een dag koortsvrij is.

Wij geven wel (zelfhulp)medicatie (volgens een vast protocol dat u kunt inzien op het dagverblijf).

Verhuizen of opzeggen?

Wij hanteren een maand opzegtermijn. Als u te laat opzegt, brengen wij het bedrag voor de betreffende maand nog in rekening.

Veranderen van dagdelen

Wilt u meer dagdelen of andere dagdelen? Als uw kind al geplaatst is en u wilt graag dat het meer dagdelen naar Habibi gaat, dan heeft uw kind voorrang boven nieuwe aanvragen. Maar maak uw wens wel graag zo snel mogelijk kenbaar, dan kunnen wij onze planning erop afstemmen.

Heeft u meer kinderen?

Kinderen uit één gezin hebben voorrang. Als u al een kind heeft dat naar Habibi gaat en er komt een broertje of zusje bij, dan is die ook van harte welkom. Want het is natuurlijk wel zo praktisch om uw kinderen op één plek te kunnen afzetten!